Disclaimers

Disclaimers

Polisi

Pemilik blog ini Yasmin Adam (www.miminadam.com) tidak berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga, Mimin Adam juga tidak menyimpan maklumat yang dikumpul mengenai kunjungan anda untuk digunakan selain untuk menganalisa prestasi kandungan melalui penggunaan cookies yang anda boleh nyahaktifkan pada bila-bila masa dengan mengubah tetapan pelayar internet anda. Anda bersetuju untuk membenarkan Mimin Adam menggunakan dan menyimpan cookies ini sekiranya anda tidak menyahaktifkan fungsi tersebut dari pelayar internet anda.

Penulisan Komen

  1. Pemilik blog ini berhak untuk mengedit atau memadam mana-mana komen yang dikemukakan kepada blog ini tanpa notis termasuk:
  2. Komen yang disifatkan sebagai spam
  3. Komen tidak senonoh
  4. Komen mengandungi bahasa atau ayat yang boleh menyinggung sensitiviti kaum atau agama yang lain
  5. Komen yang menyerang seseorang individu atau organisasi
  6. Komen yang berbaur perkauman
  7. Komen yang tidak ditulis dengan ejaan yang betul
  8. Komen yang tidak difahami

Hak cipta Artikel, Maklumat, Bahan di blog Mimin Adam

Semua hasil penulisan di blog Mimin Adam ini adalah hak milik penulis kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda perlu mendapat kebenaran daripada pemilik blog Mimin Adam sekiranya anda ingin menyalin sepenuhnya artikel tersebut ke mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster, brosur atau mana-mana media cetak atau media atas talian. Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari Mimin Adam dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.
Pihak Mimin Adam sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini. Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai perkara ini, pihak anda boleh hubungi Mimin Adam mmelalui alamat email cikk.mimin92@gmail.com.

Polisi penafian dan kerahsiaan ini ditulis dan sah pada 14 January 2017, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat ubahsuaian yang dibuat.